KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ
 


KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ


Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı’nın son dönemde, adeta “fırsat kollarcasına” yine “rol çıkartma” çabalarını ve İZBAN ile çalışanları arasına bir kez daha nifak sokma çabalarını dikkatle izliyoruz.

Yeterince mesleki bilgisi olması gerektiğini varsaydığımız şube başkanı, 31 Temmuz 2015 günü Cumaovası İstasyonu’muzda bir yolcumuzun yaşadığı kazanın ardından bile kendince kişisel açıklamalar yapmakta ve hukuki süreci devam eden olayları kasten çarpıtmakta en küçük bir tereddüt bile göstermemektedir.

Bu noktada, kayıp bir yaşamı bile basamak yapabilmekte, “makinistliğin kanla yazılmış uluslararası temel kurallarını” ise hiçe sayabilme gafletine düşebilmektedir.

Bu satırların, her seferinde hatalarla yola çıkan kişiye yanıt vermek için değil, değerli İzmir halkını bilgilendirmek amacıyla yazıldığını belirtir, saygılarımızı sunarız.

1) Eğitimi aylar süren makinistliğin 1. temel kuralı, seyir esnasında sadece sürüş ile ilgili olmak disiplinidir. Hiçbir makinist, kabine adım attığı andan itibaren, yolcu ve yolculuğu riske atacak hareket ve eylemlerde bulunamaz. Bunu tüm çalışanlarımız bilir. Buna görev başında yemek/içmek dâhildir.

2) Tüm trenlerde makinistlerin bulunduğu yer dahil tüm sistem, kameralarla izlenir ve görüntüler kayıt altına alınır. Bu nedenle kararlarımızı, “dışarıdan konuşmalara” değil, elimizdeki kanıtlara bakarak alırız.

3) Birleştirilerek dizi yapılan Banliyö trenlerinin yapısı gereği, setler arasında standart aralıklar oluşur. “Bilgisizce söylenildiği” gibi bu bir hata ya da onarılması gereken bir yanlış değil bir standarttır.

4) Toplu sözleşmeler, kurumun işe alma ve iş akdini fesih etme yetkilerini devreden mekanizmalar değildir. Bu nedenle kurum, gerekli gördüğü hallerde iş akdi feshedebilir. İş akdi feshi disiplin kurulunun yetkisinde değildir. Her sektörde çalışan emekçi, gerçek “iş güvencesini” işe olan bağlılığı ve sorumluluklarını yerine getirmesi sayesinde kendisi yaratır, iş ve emeğin saygınlık kazandığı kurumumuzda da, işini gerektiği gibi yapan tüm çalışanlarımız bunu bilir ve yaşar.

5) Makinistlerimiz düzenli olarak psikolojik testlere tabi tutulurlar. Bu nedenle, söz konusu kişinin “yapay söylemlerle” yarattığını düşündüğü stres ve tedirginlikle tren kullanımı söz konusu bile değildir. Bu tarz açıklamalar, yolcularımızda gereksiz endişe yaratmaktan öteye geçemez ki, bu söylemlerden en büyük zararı yine kendilerinin göreceği açıktır.
                                                                                                                                                                                                                                                                            
              Saygılarımızla, 
               İZBAN A.Ş.