Yolculuk Kuralları

İZBAN A.Ş. YOLCULUK KURALLARI
 
 
İZBAN A.Ş, yolculuk kurallarını aşağıda belirtilen 3 başlık altında toplamıştır.
 
1. İzmir Banliyösünde yolculuk yapabilmek için
2. Gecikmesiz ve emniyetli bir yolculuk için.
3. Rahat, konforlu ve çağdaş bir ulaşım ortamı için 
 
1.İZMİR BANLİYÖSÜNDE YOLCULUK YAPABİLMEK İÇİN
 
1.1 Yolcularımız turnikelerden geçerli serbest seyahat kartı örnekleri tablosunda belirtilen kartlar haricinde Kentkart ve 3-5 bilet kullanarak geçiş yapabilirler. 
 
1.2 Geçerli serbest seyahat kartı örnekleri tablosunda yer alan kartlardan başka bir kişiye ait süresi dolmuş veya sahte kartlar ile yolcu geçişine izin verilmez ve geçiş kartlarına el konulur.
 
1.3 İndirimli geçiş hakkı bulunan öğrenci ve öğretmen kartı sahibi kişiler indirimli Kentkart’larını validatörlerde okutarak geçiş yapmak zorundadırlar. Bu kartlar sahipleri dışında kullanılırsa kartlara 
el konulur.
 
1.4 Görevliler ve geçerli serbest geçiş kartı taşıyan kişiler ücretsiz seyahat edebilmek için yetkililere, görev veya serbest geçiş kartlarını göstermek zorundadırlar. Ücretsiz ya da indirimli geçiş hakları olmadığı halde zor kullanarak geçme girişiminde bulunanlar uyarılır, davranışlarında ısrar ederlerse İZBAN İstasyon yetkililerince polis talebinde bulunularak emniyet güçlerine teslim edilir. 
 
1.5 0 - 6 yaş arasındaki çocuklar, yanlarında ebeveynleri bulunmak kaydıyla, ücretsiz geçiş hakkından; 
6 - 15 yaş arasındaki çocuklar indirimli (öğrenci) geçiş hakkından yararlanırlar.
 
1.6 Geçişlerde uygulanan güncel Ücret Tarifesi ile Gişe Çalışma Saatleri her gişede yolcunun görebileceği şekilde asılıdır. 
 
2.GECİKMESİZ VE EMNİYETLİ BİR YOLCULUK İÇİN
 
2.1 İstasyonlara ve Ücretli alana ruhsatlı silah haricinde, silahla veya delici / kesici aletlerle girilemez ve bunlarla yolculuk yapılamaz. 
 
2.2 İstasyonlara ve Ücretli alana büyük parça eşya, patlayıcı, yanıcı, parlayıcı, akıcı, kırılabilir, dökülebilir sıvı yada toz türü maddelerle girilemez ve bu maddelerle yolculuk yapılamaz. 
 
2.3 İstasyon güvenlik görevlileri, şüpheli şahıs ve paketleri diğer yolcuların can güvenliği açısından kontrol edebilirler. Şüpheli durumlarda yolcu, istasyonlara ve ücretli alana alınmaz, ısrarı halinde emniyet güçlerine haber verilir. 
 
2.4 İstasyonlardaki acil durum çağrı cihazları ve yangın alarm sistemleri amacı dışında kullanılamaz. 
 
2.5 Trenlerdeki imdat kolu, kapı acil çıkış kolu ile yangın tüpleri amacı dışında kullanılamaz. 
 
2.6 İstasyonlarda platform kenarlarında bulunan sarı güvenlik şeridini ihlal etmek tehlikeli ve yasaktır. 
 
2.7 İstasyonlarda tren hattına inmek, karşıdan karşıya geçmek tehlikeli ve yasaktır.
 
2.8 İstasyonların ve trenlerin acil durum tahliyelerinde yetkililerce yapılan her türlü duyuru, verilen her türlü talimata uyulması can güvenliği açısından zorunludur.
 
2.9 İstasyonlarda “GİRİLMEZ” levhası ile tanımlanmış olan teknik odalara ve bölümlere görevli, yetkili ve izinli kişiler dışında girilmesi yasaktır. 
 
2.10 İstasyon sınırları içinde ve ücretli alanda tekerlekli sandalye ve bebek arabaları dışında; 
Bisiklet, kaykay, paten vb. araçların kullanılması, bırakılması yasaktır.
 
2.11 İstasyonlarda ve trenlerde fotoğraf, kamera vb. çekimlerin yapılması özel izne bağlıdır.
 
2.12 Yangın, gasp, saldırı, taciz ya da acil sağlık müdahalesini gerektiren durumlarla karşılaştığınızda trenlerde İmdat Kolunu, istasyonlarda Acil Çağrı Cihazları’nı kullanınız ya da en yakın İstasyon yetkilisini uyarınız.

3.RAHAT, KONFORLU VE ÇAĞDAŞ BİR ULAŞIM ORTAMI İÇİN

3.1 İstasyon ve trenlerde yerlere tükürmek ve herhangi bir kirletici madde atmak yasaktır

3.2 Engelli vatandaşlara, yaşlılara, hamile ya da bebekli bayanlara yer verilir; trenden inerken ve trene binerken öncelik tanınır. 

3.3 Trenlere daha rahat binebilmek için inenlere öncelik tanınır. 

3.4 Yürüyen merdivenler soldan geçişe izin verecek biçimde kullanılır, yolcu hareketlerini engelleyecek biçimde oturulmaz, beklenmez, kayılmaz ve eşya taşınmaz. 

3.5 İstasyonlarda ve trenlerde sigara ve benzeri tütün maddeleri kullanmak yasaktır. Bu konuda uyarıları dikkate almayan yolcularımız hakkında gerekli cezai işlem uygulanacaktır. 

3.6 İstasyonlarda ve trenlerde yiyecek ve içecek (su hariç) maddesi tüketmek yasaktır. 

3.7 Ücretli alanlarda yolculuk amaçları dışında uzun süreli oturulamaz, beklenemez. 

3.8 İstasyon ve trenlerin içinde diğer yolcuları rahatsız edecek davranışlarda bulunulamaz; -Sarhoş ya da yolculuk yapmaya uygun olmayan bir durumda olmak, -İnsan yaşamını tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmak, -Uyuyarak ya da yaslanarak öteki yolculara rahatsızlık vermek, -Gürültü yapmak, yüksek sesle konuşmak, ıslık çalmak, gürültülü müzik dinlemek, -Trenlerde cep telefonlarıyla etrafı rahatsız edici şekilde konuşmak. 

3.9 Asansörler öncelikli olarak yaşlı, engelli ve çocuk arabalı yolcularımızın kullanımı içindir. 

3.10 Ücretli alana, kafeste taşınabilen evcil hayvanlar dışında evcil hayvan sokulamaz. 

3.11 İzin verilen yerlerde asılı olan ilan, duvar afişi vb. yayınlar hiç kimse tarafından çıkarılamaz, değiştirilemez, tahrip edilemez. 

3.12 İstasyon sınırları içinde ve trenlerde, izin verilen yerlerde, izin verilen kişi, kurum ve kuruluşlar dışında, hiç kimse, duvar afişi asamaz, el ilanı dağıtamaz. 

3.13 İstasyon sınırları içinde ve trenlerde toplu gösteri, yasadışı gösteri, propaganda ve konuşma yapmak yasaktır.

3.14 İstasyon sınırları içinde ve trenlerde şans ya da talih oyunu ticareti, seyyar satıcılık ve ticari amaca yönelik pazarlama ve tanıtım faaliyeti yapılamaz. 

3.15 İstasyon sınırları içinde ve trenlerde dilencilik yapmak yasaktır. 

3.16 İstasyon sınırları içinde ve trenlerde genel ahlak kurallarına aykırı davranmak ve diğer yolculara rahatsızlık vermek yasaktır. 

3.17 Tren kapılarının çalışmasını ve kapanmasını engelleyici hareketlerde bulunmak tehlikeli ve yasaktır.